Rodzice czytający swoim maluchom, mogą być pewni, że ich pociechy będą wykazywały się lepszymi umiejętnościami czytania, pisania, większymi zdolnościami językowymi i emocjonalnymi niż ich rówieśnicy. Głośne czytanie nie tylko zaspokaja ciekawość poznawczą, ale przede wszystkim potrzeby emocjonalne.

        Udowodniono także, że opisywanie zdjęć bądź ilustracji oraz zachęcanie dziecka do rozmowy i zadawania pytań, zwiększa jego wiedzę i usprawnia umiejętności społeczne. Poza kształtowaniem nawyku czytania, ułatwiającego późniejszą naukę, jest ono istotnym elementem wychowania, które otwiera drogę do rozwoju umysłowego i emocjonalnego dziecka.

 Copyright © astex księgarnia antykwariat Nowy Sącz